پشتیانی 24 ساعته کارشناسان بهترین کیفیت با قیمت مناسب ارسال سریع و مطمئن به تمام کشور
     

وسایل نمونه برداری

نمونه های اولیه بهتر است که توسط وسایل مکانیکی خاص و سایر وسایل توصیه شده گرفته شوند.

Sample probe یا سوندهای نمونه برداری نوک تیز که طول آنها جهت نمونه برداری از دخل کیسه های کنسانتره طیور،مکمل ویتامینه معدنی،طراحی شده است. قطر داخلی این نوع سوند برای دانه های کوچک 12 میلی متر و برای دانه های بزرگتر 25 میلی متر است.

Sector prob یا سوندهای اتخابگر که شامل دو لوله ، یکی استوانه گردان و دیگری دسته آن است. این دو داخل هم قرار میگیرند  و با گرداندن دسته داخلی قسمت پهلویی نمونه گیر باز شده و از قسمت های نمونه بطور همزمان نمونه گیری می کند.

این وسیله جهت نمونه برداری از کیسه های باز و محموله های فله ای بکار میرود و عملیات نمونه برداری در عمقهای مختلف به طول سوند از 1.3 تا 2 متر بستگی دارد. قطر داخلی این نوع سوند از 12 تا 50 میلی متر و طول آن از سانتی نتر به بالا است.

باری نمونه برداری از کانتینرها از Sector prob و برای نمونه برداری از بسته های کوچک از تاس نمونه برداری استفاده میشود.

Sector prob برای نمونه برداری همزمان ازعمقهای مختلف محموله های بذر شامل کیسه ها،جعبه های بزرگ،کانتینر های باز شده مناسب است. نمونه فله ای با یکدست کردن نمونه های اولیه و با مخلوط کردن آنها در ظروف خاص گرفته میشود.

Conical sampler  یا نمونه گیرهای مخروطی که می توان به قسمت های داخلی محموله های بسته بندی شده نفوذ کرده و در داخل آن باز شود و مقداری از محموله را در خود جای دهد. برای نمونه برداری از محموله های فله ای دسته های مختلف به اندازه های مختلف وجود دارد.

Screw sampler نمون گیری های پیچی که می تواند به قسمت های داخلی در عمقهای مختلف محموله وارد شده و توسط دست پیچانده میشوند. این وسیله برای نمونه برداری از آرد ها و بذور فله ای مناسب است.

Sampler spoon  یا تاس نمونه گیر، وسیله ای است که برای نمونه برداری از محموله های فله ای در طی بارگیری و یا تخلیه بکار میرود.

مقسم یا Divider

Coning and quartering ( مخروط کردن و سپس یک چهارم کردن) که ساده ترین روش تقسیم نمونه های فله ای می باشد. نمونه های اولیه به صورت مجتمع روی هم ریخته شده و سپس مخلوط میگردند. این مقدار از نمونه ها به شکل مخروط درآمده و نوک آن صاف میشود. توسط وسیله چهار قسمت که در شکل زیر آمده توده فوق به چهار قسمت تقسیم شده و دو مقدار روبرویی حذف میشوند و اگر باز مقدار نمونه تست زیاد بود دوباره دو توده روبروی هم باهم مخلوط و دوباره چهار قسمت میگردد و این کار تا هنگامی که نمونه تست به حد لازم برسد.

دستورالعمل نمونه برداری از مواد اولیه و کنترل کیفی اولیه

1.از هر کامیون حمل مواد اولیه نمونه برداری انجام شود .

2.نمونه برداری قبل از شروع ضدعفونی کامیون انجام شود.

 1. نمونه برداری توسط دستیار مسئول کنترل کیفی انجام شود.

دستورالعمل نمونه برداری و ارزیابی کیفی اولیه مواد کیسه ای

بررسی اولیه شامل:

 1. سلامت پاکت ها از نظر دوخت و پاره نبودن پاکت ها – خیس نبودن پاکت و عدم آغشتگی به مواد خارجی
 2. تاریخ تولید و انقضا – شماره سریال تولید
 3. مطابقت برند هر فرآورده با درخواست با هماهنگی بخش تغذیه و دامپزشکی
 4. در صورت تایید موارد فوق مجوز تخلیه و چیدمان در سردخانه (ریزمغذی ها و افزودنی ها) انجام شود.
 5. نمونه برداری

روش نمونه برداری

 1. از 10% کیسه ها
 2. نمونه برداری از نقاط مختلفبار انجام شود.
 3. نمونه برداری پس از چیدمان انجام شود.
 4. در صورت عدم تایید و یا تصمیم به مرجوع نمودن نمونه برداری قبل از مرجوع شدن انجام شود.
 5. نمونه برداری توسط مسئول کنترل کیفی یا مدیر کارخانه انجام شود.
 6. نمونه برداری توسط بمبوی کوچک مخصوص مواد پاکتی انجام شود.
 7. میزان نمونه نهایی در مورد کنجاله ها 600 تا 1000 گرم باشد.
 8. میزان نمونه نهایی در مورد پاکتی و ریز مغذی ها 400 تا 800 گرم انجام شود.
 9. نمونه نهایی پس از مخلوط سازی در دو زیپ مجزا ریخته شود.
 10. برچسب گذاری بر روی نمونه ها شامل اطلاعات زیر انجام شود: نام کالا، برند کالا، تاریخ تولید ،تاریخ انقضاء ، شماره سریال ،تاریخ نمونه برداری، مبداء کالا، شماره کامیون حمل
 • کنترل کیفی مواد کیسه ای نظر رنگ ،بافت ،بو و ... طبق پروتکل ارزیابی کیفی مواد اولیه انجام شود.
 1. اطلاعات مربوط به اقلام کیسه ای نیز به صورت جداگانه با عنوان مواد کیسه ای ثبت شود.
 2. کلیه نمونه در بانک نمونه ها حداکثر به مدت 2 ماه نگداری شود.

دستورالعل نمونه برداری و ارزیابی کیفی محصول نهایی

با توجه به اینکه امکان آنالیز و تایید محصول نهایی در محل قبل از ترخیص بار وجود ندارد محصول نهایی تولیدی کارخانه مشروط

تلقی میگردد. لذا باید از هر محصول نهایی تولید شده روز ، به تفکیک فرمولاسیون نمونه برداری به شرح زیر انجام و در بانک نمونه های محصول نهایی نگهداری شود.

 1. به ازای هر 10 تن سفارش تولید شده ، پس از کیسه گیری کامل، به صورت تصادفی و قبل از دوخت کیسه ها حداقل از 15% کل کیسه ها نمونه برداری صورت گیرد. هر نمونه اولیه حدود 500 گرم میباشد.
 2. کل نمونه های اخذ شده از 15% کیسه ها با یکدیگر در یک سطل مخلوط شده و از مخلوط نهایی یک پاکت 800 تا 1000 گرمی برداشت و به بانک نمونه ها ارسال میگردد.
 3. برچسب گذاری هر نمونه محصول نهایی شامل اطلاعات زیر باشد : نام و نوع کنسانتره ، کد فرمولاسیون و شماره فرمول، تاریخ نمونه برداری،دارو دارد یا ندارد.
 4. اطلاعات محصول تولیدی در فرم مربوطه قید گردد. مسئول کنترل کیفی موظف است موارد زیر را کنترل کند: یکنواختی در اندازه مواد ، کنترل رطوبت محصول تولیدی، ارسال نمونه جهت آنالیز کیفیبه آموزشگاه از بانک نمونه ها با هماهنگی و نظر بخش تغذیه گروه انجام شود.
 5. نمونه های بانک محصول نهایی نیز به مدت 3 ماه در مخزن اختصاصی نگهداری شود.

شرایط مخزن نمونه های مواد اولیه و محصول

. نمونه ها در قفسه ای خشک به دور از نور مستقیم قرار داده شود

. از جابجای و انتقال نمونه ها تا زمان پایان دوره نگهداری 2 تا 3 ماه اجتناب شود.

. نمونه ها مطابق با شماره سریال و تاریخ ورود به مخزن در دفتر ثبت نمونه ها ثبت گردد.

. معدوم سازی نمونه های منقضی شده باید با حضور مدیر کنترل کیفی و مدیر کارخانه صورتجلسه شود و در دفتر ثبت نمونه ها ثبت گردد.

. اتاق مخصوص نمونه باید تهویه مناسب داشته باشد.

. ترجیحا دمای اتاق بانک نمونه ها از 24 درجه سانتی گراد بالاتر نرود.

. اتاق مخصوص بانک نمونه ها از نفوذ پرندگان و جوندگان محافظت شود.

. اتاق مخصوص بانک نمونه ها به اندازه کافی جادار و قفسه بندی شده باشد.

. از تردد افراد غیر مسئول به اتاق مخصوص بانک نمونه ها جلوگیری شود.

. اتاق مخصوص بانک نمونه ها همواره تمیز و پاکیزه باشد.