مواد تشکیل دهنده کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی

مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنی‌های مجاز و آنزیم فیتاز

 

دانلود کاتالوگ کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی